معاوت جهاد کشاورزی گمیشان گفت:کشاورزان این شهرستان برای گرفتن دفترچه‌های جدید خدمات کشاورزی اقدام کنند.

ابطال دفترچه‌های قدیمی خدمات کشاورزی

گزارش گلستان ۲۴؛ آنه قره جه معاون جهادکشاورزی شهرستان گمیشان بااشاره به ابطال دفترچه‌های قدیمی خدمات کشاورزی ازابتدای شهریورماه، از همه کشاورزان خواست: برای دریافت دفترچه‌های جدید خدمات کشاورزی به مراکز جهادکشاورزی شهرستان گمیشان مراجعه کنند.

آنه قره جه افزود:ازاین به بعد با دفترچه‌های قدیمی هیچگونه خدمات به کشاورزان ارائه داده نمی‌شود.

معاون جهادکشاورزی شهرستان گمیشان از تمامی کشاورزان شهرستان خواست: با در دست داشتن کپی اسناد مالکیتی، شناسنامه، اصل دفترچه قدیمی خدمات کشاورزی، دو قطعه عکس و کارت ملی به مراکز جهادکشاورزی گمیشان و سیمین شهر مراجعه کنند.

وی درخصوص نهاده‌های کشاورزی هم گفت:هیچگونه نگرانی درخصوص تامین نهاده‌های کشاورری نیست و جهادکشاورزی شهرستان با درنظر گرفتن سطح زیر کشت منطقه تدارک کامل را برای تامین نهاده‌ها از جمله کود و بذر دیده است.

باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار