معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: حجم مخزن سد کبودوال ۲۴ میلیون متر مکعب و حجم آبگیری در تراز نرمال ۲۲ میلیون متر مکعب و در حال حاضر این مخزن سد، ۲۳ درصد آب دارد.

مخزن سد کبودوال ۲۳ درصد آب دارد

به گزارش گلستان ۲۴؛ حسین دهقان  با بیان اینکه سد کبودوال با هدف تامین آب کشاورزی از طریق جمع آوری و ذخیره آب رودخانه کبودوال و بخشی از آب رودخانه زرین گل احداث شده است، اظهار کرد: حجم مخزن سد کبودوال در تراز نرمال ۲۲ میلیون متر مکعب است که در سال آبی گذشته و به خصوص وقوع سیلاب های سال ۹۸ این سد آبگیری بسیار مناسبی داشته است.

وی گفت: حجم مخزن سد کبودوال ۲۴ میلیون متر مکعب و حجم آبگیری در تراز نرمال ۲۲ میلیون متر مکعب و در حال حاضر این سد، پنج و نیم میلیون متر مکعب معادل ۲۳ درصد آب دارد.

دهقان افزود: از آنجائی که سدهای در حال بهره برداری استان، صرفا مصرف کشاورزی دارند، و با توجه به اتمام مصارف کشاورزی در سال آبی گذشته و به منظور بازدید های فنی و تعمیرات عمومی مولفه های فنی سد، شامل تکیه گاه ها، سراب، دریچه های سد، نسبت به تخلیه آب از مخزن سد در حال انجام است که بر اساس پیش بینی شرایط آب و هوایی سال آبی جاری و تدوین برنامه منابع و مصارف سدهای در حال بهره برداری استان، نسبت به آبگیری مخزن در سال آبی جدید (۹۹-۹۸)، براساس برنامه و زمان تعیین شده آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: بازدیدهای فنی از تاسیسات وتجهیزات سدها  از ضرورت های تخلیه سدها است تا سد برای آبگیری سال آبی بعدی آماده شود لذا موضوع تخلیه آب از سد کبودوال همانند سایر سدهای مخزنی استان (کوثر، گلستان، بوستان و وشمگیر) و... امری طبیعی و بدیهی است و تخلیه آب سد کبود وال با برنامه از قبل تدوین شده اقدام می شود.

/مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار