جشن بزرگداشت 282 مین سالگرد تولد مختوم قلی فراغی در روستای آق قمیش از توابع بخش لوه شهرستان گالیکش برگزار شد.

نکوداشت سالگرد تولد مختوم قلی فراغی در گالیکش

به گزارش گلستان 24، جشن بزرگداشت 282 مین سالگرد تولد مختوم قلی فراغی در روستای آق قمیش از توابع بخش لوه شهرستان گالیکش برگزار شد.

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

nilkooh123 1

ارسال نظر

آخرین اخبار