قائم مقام مدیر کل بهزیستی گلستان گفت: طی نامه‌ای به اوقاف شرایط مهناز را توضیح خواهیم داد تا از آن‌ها اجاره بها مسکن اخذ نشود.

مشکل اجاره بهای مسکن «مهناز» حل خواهد شد
به گزارش گلستان ۲۴؛ در تاریخ ۲۴ شهریور امسال گزارش «هم راز با غصه‌های مهناز، بیم غزل از کوچه نشینی مادر معلول/ تنها ودیعه مسکن کارگشاست» از خبرگزاری مهر گلستان منتشر شد.

سید امیر میرفندرسکی قائم مقام مدیر کل بهزیستی گلستان بعد از انتشار این گزارش دستور رسیدگی به وضعیت مهناز و خانواده اش را داد.

سید امیر میرفندرسکی در خصوص وضعیت این خانم گفت: یکی از خبره‌ترین مددکاران برای بررسی وضعیت مهناز به محل فرستاده شد.

او افزود: این خانم در خانه اوقافی مستاجر بوده و مدتی است که هزینه اجاره خود را پرداخت نکرده است.

میرفندرسکی با بیان این که این خانم معلول جسمی و حرکتی شدید است، گفت: مهناز ماهیانه از بهزیستی مستمری می‌گیرد.

او ادامه داد: بهزیستی طی نامه‌ای به اوقاف شرایط این خانم را توضیح خواهد داد تا دیگر از آن‌ها هزینه‌ای اخذ نشود.
 
منبع: مهر

 

ارسال نظر

آخرین اخبار