هزارجریبی گفت: بر اساس بخش نامه ای از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مودیانی که بدهی مالیاتی دارند با پرداخت اصل بدهی تا ۳۰ مهر از بخشودگی ۱۰۰ درصدی بهرمند می شوند.

۳۰ مهر آخرین فرصت برای بهرمندی از بخشودگی مالیاتی

به گزارش گلستان ۲۴؛ «علی اصغر هزارجریبی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: به منظور حمایت از تولید و کالای ایرانی در سال رونق تولید بخش نامه ای از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است.

 

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان ادامه داد: آن دسته از مودیان مالیاتی که بدهی دارند و تا کنون موفق نشدند مالیات خود را پرداخت کنند تا پایان مهر با پرداخت اصل بدهی از  ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم بهرمند می شوند.

 

هزارجریبی تاکید کرد: مودیان مالیاتی از این فرصت طلایی استفاده کنند و با مراجع به ادارات امور مالیاتی مالیات خود را پرداخت کنند.

 

وی افزود: اگر تا پایان مهر بدهی مالیاتی پرداخت نشود نمی توانند از این بخش نامه استفاده کنند و مشمول جرائم ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهند شد و به شکل ماهانه این بدهی از آنها اخذ می شود.

 

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان یادآور شد: اگر مودیان مالیاتی بدهی خود را به سال ۹۹ موکول کنند باید ۱۰۰ درصد جرائم خود را بپردازند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار