توزیع کود های کشاورزی و کشت۲هزار و ۵۰۰هکتار شالی به روش خشکه کاری در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمو می شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، به نقل از  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از ۲هزار و ۵۰۰هکتار شالی به روش خشکه کاری خبرداد هزار جریبی افزود: کشاورزان برای تامین کود های کشاورزی مورد نیاز خود می توانند به  کارگزاری های این شرکت مراجعه نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار