رئیس شورای حل اختلاف گلستان از سازش دو پرونده به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان در شعبه ۵ شورای حل اختلاف گرگان خبر داد.

سازش پرونده‌های ۴۰۰ میلیون تومانی امروز در شورای حل اختلاف گرگان
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف استان گلستان؛ احمد جعفری رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: این پرونده از دادگستری گرگان به شعبه ۵ شورای حل اختلاف برای سازش ارجاع شده بود که پس از برگزاری ۶ جلسه با پادرمیانی اعضای این شعبه، شاکیان بزرگوارانه گذشت کردند.

احمد جعفری افزود: یکی از این دو پرونده، منجر به تشکیل ۴ پرونده دیگر در محاکم شده بود که با تجمیع همه این پرونده‌ها در یک شعبه، در نهایت با پادرمیانی اعضای شورا، ختم به خیر شد.

رئیس شورای حل اختلاف گلستان افزود: دومین پرونده امروز هم مربوط به درگیری و دیه به ارزش ۲۶ میلیون تومان بود. طرفین این پرونده هر دو زندان بودند که اعضای شعبه ۵ شورای حل اختلاف گرگان پس از برگزاری جسات متعدد و نشست با بزرگان این پرونده را نیز مختومه کردند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار