عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان؛

عباسی، گفت:ماهیت نه غربی و نه شرقی گفتمان انقلاب اسلامی ،ملت را به سمت توجه به توان داخلی وافزایش ظرفیت های ملی برای پاسخ به نیاز های اقتصادی ،امنیتی،فرهنگی،وسیاسی واجتماعی سوق داد.

ماهیت استکبار ستیزانه انقلاب، کشور را به سوی توجه به ظرفیت های داخلی سوق می دهد

به گزارش گلستان ۲۴؛ مصیب عباسی در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما، در خصوص سخنان مقام معظم رهبری در عید قربان، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران برای زایش نگرش تمدنی نو ونشان دادن توان ایرانی در ایجاد تحول همه جانبه وترسیم افق آینده امیدبخش  در عرصه ملی وبین المللی بوجود آمده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان با بیان اینکه این نگرش در طول چهل سال به گفتمان ملی تبدیل شد، خاطرنشان کرد: مبانی این گفتمان مبتنی بر تفکر توحیدی وتوکل خداوند ومعتقد به اثر بخشی سیره نبوی وعلوی در زیست فردی ومدنی و نیز اتکا به نقش سازنده وپیشبرنده مردم در تمامی سطوح کاری وفکری ومیدانی کشور ومهمتر از همه، اعتقاد راسخ به علم وفناوری وروز آمد شدن آن در رهایی کشور از چنبره وابستگی وانفعال وعقب ماندگی است.

وی، افزود: حضرت امام(ره) ومقام معظم رهبری در پایه گذاری وتحکیم وتشریح این گفتمان وتقویت ارتباط مردم با ان بسیار کوشیدند که ماهیت نه غربی و نه شرقی گفتمان انقلاب اسلامی ،ملت را به سمت توجه به توان داخلی وافزایش ظرفیت های ملی برای پاسخ به نیاز های اقتصادی ،امنیتی،فرهنگی،وسیاسی واجتماعی سوق داد.

عباسی اذعان کرد: جنگ تحمیلی،تحریم ها،دشمنی های پیوسته آمریکا، منافقین وغرب زدگان ،زمینه تمرکز بر توان داخلی را مهیا ساخت که ملت ایران با اعتماد به گفتمان مذکور وایمان دینی به ولایت فقیه وتقویت پایه های علمی وفناوری ،امروز به پیشرفت های ماندگار وآینده سازی دست یافتند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان اذعان کرد: در سخنان عید قربان رهبر بزرگوار انقلاب ،تاکید ایشان بر توان داخلی به عنوان اساسی ترین راهبرد در علاج مشکلات ناشی از چیست ؟ آیا اتخاذ این راهبرد بی نتیجه خواهد بود؟ آیا وضع موجود نتیجه عملی شدن راهبرد مذکور است یا عدم اجرای صحیح راهبرد ؟

وی ادامه داد: مطالعه تاریخ پیشرفت کشورهای قدرتمند امروز به خوبی نشان  می دهد که آن ها هم به توان داخلی وشناخت منابع طبیعی واستعداد مردم خود معتقد شده و با اتکا به آن ها به قله پیشرفت مادی رسیدند که این راهبرد به لحاظ علمی،عقلی وتجربه تاریخی ،یک راهبرد موثر،کار و نتیجه بخش است.

عباسی با اشاره به اینکه توسعه ارتباطات بین المللی از یک جهت تامین بازار برای فروش کالای های ساخت داخلی است واز سوی دیگر نشان دادن قدرت تمدنی در حل مشکلات فرا روی ملت ودولت ها است، ابراز کرد: استحکام پایه تمدنی بدون اتکا به توان داخلی ممکن نیست، توان داخلی صرفا مادی نیست بلکه بعد معنوی هم دارد ،باور به خود وافزایش اعتماد به نفس وفعلیت بخشیدن به استعدادها ی ملی بر پایه آموزه های وحیانی و عقلی اساس تاکید مقام معظم رهبری بر راهبرد توان ملی و داخلی است.

استاد دانشگاه با بیان اینکه تجربه 41 ساله انقلاب نشان داد که با تمرکز به این راهبرد ،ضمن شناخت بیش از پیش خود به ثمر بخش بودن این راهبرد کمک می شود،عنوان کرد: رهایی پنج استان کشور از اشغال صدامیان و توجه مستمر به تقویت بنیه دفاعی وامنیتی بر اساس دانش و فناوری ناشی از توان داخلی بود.

وی شرط مهار گرانی افسار گسیخته،بیکاری آزار دهنده، سو مدیریت فزاینده را پیبند بودن نسبت به گفتمان انقلاب اسلامی در هر شرایطی دانست و ابراز کرد: مردم باید با قوت ایمان وتقویت اطلاعات وبینش خود در فضای حقیقی ومجازی از این گفتمان مانند رهبر بزرگوار انقلاب دفاع نمایند وبر پیوند امام با امت وامت با امام وسیره شهدا تاکید داشته باشند. ‌‌

استاد دانشگاه به لزوم هم رای و هم صدا بودن قوای حاکمه برای تحکیم راهبرد داخلی به عنوان مهم ترین راه علاج ، تاکید و اظهار کرد: آمریکا وحامیان داخلی وخارجی اش فقط با قدرت ملی وتمدنی ایران مهار خواهد شد وسر انجام در برابر خواست تمدنی ایران زانو ندامت به زمین خواهد زد. ‌‌

عباسی، اذعان کرد: قدر مسلم تاکید بر توان داخلی به معنی قطع رابطه با جهان نیست و ایران به توسعه ارتباطات مطابق با آموزه های دینی وتمدنی نیاز دارد اما رابطه ومذاکره با نظام های استکباری وفزون خواه حکیمانه نخواهد بود.

‌عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان ، گفت: زیبنده دولت های  انقلاب اسلامی نیست که با پذیرش شروط آمریکا و آرزوی روی کار آمدن دمکرات ها به راهبرد مذاکره به عنوان راه حل مشکلات فکر کند .

وی متذکرشد: به فرموده رهبر بزرگوار ملت مقاوم ایران باید در این راه تمدنی به صبر و ثبات  ایمان داشته باشند وبا بهره گیری از دانش ،قانون،واخلاق باقدرت مطالبات خود را از قوای حاکمه بخواهند وروحیه انقلابی خویش را در افشای فاسدین ،فاسقین،وظالمین مستمرا بکار گیرند تا پای مفاسد به قله ها نرسد بلکه گام های عدالت خواهان با صلابت وسلامت به قله ها برسد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار