اگر صفت ناروا در شخصی باشد یا کارى انجام داده باشد که خلاف است و دیگران از آن بى‌اطلاع اند و دوست ندارد کسى آن را براى دیگران بازگو کند، بازگو کردن آن در غیاب او پیش دیگران غیبت است که چنین کارى براى گوینده و شنونده حرام است ولو شخص غیبت شونده راضى باشد.

غیبت کسی که از دنیا رفته چه حکمی دارد

تعریف غیبت:

اگر صفت ناروا در شخصی باشد یا کارى انجام داده باشد که خلاف است و دیگران از آن بى‌اطلاع اند و دوست ندارد کسى آن را براى دیگران بازگو کند، بازگو کردن آن در غیاب او پیش دیگران غیبت است که چنین کارى براى گوینده و شنونده حرام است ولو شخص غیبت شونده راضى باشد.
غیبت میت:
غیبت انسان در هرحال جایز نیست خواه زنده باشد یا از دنیا رفته باشد.گاه تصوّر مى شود که مفهوم غیبت و همچنین روایاتى که درباره غیبت وارد شد ناظر به افراد زنده است و مردگان را شامل نمى شود، بنابراین غیبت کردن پشت سر مرده اشکالى ندارد، ولى این اشتباه بزرگى است زیرا طبق روایات اسلامى: «حُرْمَةُ الْمِیِّتِ کَحُرمَتِهِ وَ هُوَ حَىٌّ; احترام مرده مسلمان همچون احترام زنده او است» بلکه مى توان گفت غیبت مرده از جهاتى زشت تر و ناپسندتر است، زیرا زندگان ممکن است روزى غیبت را بشنوند و به دفاع از خود برخیزند، ولى مرده هرگز قادر به دفاع از خود نیست، به علاوه شخص غیبت کننده ممکن است افراد زنده را ببیند و از آنها حلالیت بطلبد ولى در مورد مردگان این مطلب هرگز صدق نمى کند.
اضافه بر این، دستوراتى که درباره احترام به جسد مرده مسلمان داده شده از قبیل غسل و کفن و نماز میّت و مفاهیمى که در نماز آمده است و دفن و زیارت اهل قبور و حرام بودن بى احترامى به قبر مؤمن همگى دلیل بر این است که آبروى مسلمانان بعد از مردن نیز باید حفظ شود.

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ج‌2، ص 833
حضرت امام، استفتائات،ج‌2، ص618
آیت الله مکارم، اخلاق در قرآن جلد۳، غیبت مردگان
وسائل الشّیعه، جلد 19، صفحه 47، باب 24
استفتاء مرکز پاسخگویی انوار طاها از دفاتر مراجع

 

ارسال نظر

آخرین اخبار