آیا کفّاره روزه را مى‏ توان به واجب النفقه پرداخت؟

همه: کفّاره روزه را نمى‌ توان به واجب النفقه داد؛ ولى پرداخت آن به خویشاوندان فقیراشکال ندارد.

منبع:

حضرت امام، تحریر الوسیله، ج 2،الکفارات، م 18 ؛ آیت الله صافى، هدایة العباد، ج 2، الکفارات، م 18 ؛ آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 1، س 296 ؛ آیات عظام تبریزى و وحید، منهاج الصالحین، الکفارات1580 ؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 773 ؛ دفتر: آیات عظام خامنه‌اى، نورى، بهجت و فاضل

 

ارسال نظر

آخرین اخبار