مسافت شرعی چند فرسخ یا چند کیلومتر است

به گزارش گلستان24؛

الف- مقدار مسافت شرعی به فرسخ:

همه مراجع: مسافت شرعی هشت فرسخ است.

ب- محاسبه تقریبی به کیلومتر:

آیات عظام امام، رهبری، بهجت، فاضل: 45 کیلومتر

آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، نوری، تبریزی، گلپایگانی، خویی: 44 کیلومتر

آیت الله مکارم: 43 کیلومتر

آیت الله زنجانی: 40 کیلومتر

پی نوشت: ------------------

امام: تحریر الوسیله، فصل فی صلوة المسافر، احدها المسافة، ص 248. رهبری: استفتائات جدید، مسافت شرعی، س 21. سیستانی: توضیح المسائل جامع، ج 1، م 1543. وحید: کتاب احکام مسافر، ص 14، س1. صافی، گلپایگانی: هدایة العباد، ج 1، م 1105. زنجانی: توضیح المسائل، م 1281. بهجت: استفتائات، ج2، س 2979. تبریزی، خویی: منهاج الصالحین، صلاة المسافر، م 884. توضیح المسائل 16 مرجع، ج1، نماز مسافر، قبل م 1272.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار