مبطلات روزه چیست

1. خوردن و آشامیدن.

2. رساندن غبار غلیظ به حلق.

3. دروغ بستن به خدا و پیامبر(ص) و جانشینان ایشان

4. استمناء.

5. جماع.

6. فرو بردن تمام سر در آب.

7. باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح.

8. اماله کردن بر چیزهای روان.

9. قی کردن (استفراغ).

تبصره: آیات عظام سیستانی و زنجانی، فرو بردن تمام سر در آب را جز مبطلات ندانسته اند.

پی نوشت: ---------------

توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 1572.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار