دادن فطریه بر چه کسانی واجب است؟

به گزارش گلستان۲۴؛بر هر مکلفی که در غروب شب عید فطر شرائط ذیل را دارا باشد، پرداخت زکات فطره خود و کسانی که عرفا نان خور او محسوب می شوند، واجب است:

1. بالغ باشد.

2. عاقل باشد.

3. فقیر نباشد.

4. بیهوش نباشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار