توصیه های مهم در دوران قرنطینه

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از بهداشت نیوز، با توجه به محدودیت های اخیر و از طرفی تعطیلی بعضی ادارات و افزایش میزان حضور خانواده ها در منزل یادآوری چند نکته ضروری است؛

نکته اول، در فضای منزل باید افراد خانواده ابتدا رفیق بوده و در غیر اینصورت حداقل همدیگر را تحمل کنند و طوری نباشد که بخواهند رفتار و تفکرات همدیگر را تغییر دهند که این خود زمینه ساز مشکلات زیادی خواهد بود.

نکته بعد اینکه به علت یکنواخت شدن فضای منزل، عدم تحرک و کم شدن فعالیت فیزیکی و فاکتورهای استرس زا دیگر، ایجاد فضای شاد، مفرح و متنوع و متکثر بسیار راهگشا می باشد.

لذا نقش صدا و سیما در اینجا بسیار برجسته می شود و همواره با پخش برنامه های شاد، متنوع، فیلم های متنوع، مذهبی و ورزشی می تواند روح نشاط، توکل به خداوند، پرهیز از خمودگی و امید را در مردم تزریق نماید.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار