با وجودمحدودیت برخی مشاغل از جمله صنایع دستی در دوران کرونا ،همت کار آفرینان و بهره گیری از فضای مجازی این صنایع رو رونق داده است .

رونق کار و در آمد با سر پنجه های هنر در شرایط کرونا

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبر گزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، اگرچه ویروس کرونا موجب تعطیلی یا محدودیت برخی مشاغل از جمله صنایع دستی شده اما همت کار آفرینان و بهره گیری از فضای مجازی این صنایع  رو رونق داده است.

لینک مشاهده فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار