براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، خرید مرغ مازاد مرغداران به دو قیمت ۱۸۷۰۰ تومان و ۱۹۵۰۰ تومان به صورت منجمد برای تکمیل ذخایر راهبردی آغاز شد.

دستور خرید مرغ منجمد سایز از مرغداران برای تکمیل ذخایر راهبردی با ۲ قیمت + سند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از تسنیم،  براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، خرید مرغ مازاد مرغداران به دو قیمت 18700 تومان برای کشتار با خط یک و 19500 تومان برای کشتار با خط 2 به صورت منجمد برای تکمیل ذخایر راهبردی آغاز شد.

محمدرضا طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با ارسال نامه ای به مدیران استانی این شرکت نوشت: با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 1399/10/15 کارگروه تنظیم بازار و در راستای تکمیل میزان ذخایر راهبردی گوشت مرغ منجمد شایسته است در صورت وجود متقاضی غیر از زنجیره‌های تولید دارای قرارداد پیش خرید در آن استان نسبت به انعقاد قرارداد خرید کالای مذکور به صورت نقدی و بدون تحویل نهاده پس از هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار استان با رعایت دقیق مراتب به شرح ذیل اقدام شود.

1) قیمت خرید از قرار هر کیلوگرم 187000 (یکصد و هشتاد و هفت هزار) ریال برای کشتار با خط یک و 195000 (یکصد و نود و پنج هزار ریال) برای کشتار با خط 2 می باشد.

2) خرید کالای مذکور در محدوده وزنی 1200 الی 1800 گرم می باشد.

3) خرید کالاهای فوق صرفاً از طریق انعقاد قرارداد با مرغداران، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های تولیدی گوشت مرغ انجام پذیرد.

4) سایر ضوابط، دستورالعمل و شرایط ابلاغیه گذشته کماکان به قوت خود باقی است.

5) در صورت انعقاد قرارداد، آمار خرید به صورت روزانه به ادارات کل کنترل کیفی و تامین دام و فرآوری محصولات دامی ارسال شود.

1399102010431254521987314

ارسال نظر

آخرین اخبار