باردیگر در اقدامی خیرخواهانه، کارکنان هنرستان حکمت با کمک افراد نیکوکار، تعداد۳ دستگاه تبلت به دانش آموزان فاقد گوشی هوشمند اهدا نمودند.

اهدای تبلت توسط نیکوکاران آزادشهری به دانش آموزان نیازمند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش آزادشهر، باردیگر در اقدامی خیرخواهانه، کارکنان هنرستان حکمت با کمک افراد نیکوکار، تعداد۳ دستگاه تبلت به دانش آموزان فاقد گوشی هوشمند اهدا نمودند.

  آنان هدف از این اقدام خداپسندانه خود را جلب رضای خداوند و کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند فاقد گوشی هوشمند عنوان کردند و افزودند: این حرکت بارها تکرار خواهد شد تا همه دانش آموزان فاقد گوشی به آموزش غیرحضوری دسترسی داشته باشند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار