مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان نشستی با روابط عمومی های شهرستان های تابعه این دستگاه اجرایی داشت تا برای انسجام کاری بیشتر و بکارگیری استراتژی های جدید در روابط عمومی ها اقدام شود.

نشست مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با روابط عمومی شهرستان های تابعه

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان؛ "مهدی میقانی" در این نشست به بیان ظرفیت ها و نقاط ضعف موجود در روابط عمومی شهرستان های تابعه پرداخت و گفت: به دلیل اهمیت و گستردگی حوزه کاری، لازم است نظم،انضباط و مراقبت کاری داشته و به گونه ای رفتار کنیم که اعمال ما قابل دفاع باشد.

به گفته وی، انسجام بیشتر و راهبردهای جدید در اطلاع رسانی موجب انعکاس هرچه بیشتر فعالیت ها و خدمات اداره کل می شود.

میقانی با بیان اینکه مهمترین رسالت اداره کل و شهرستان ها در شرایط بحرانی باران و برف است که نقش ما را بی بدیل می سازد، ادامه داد: افزایش اعضای کانال ها، انعکاس عملیات بزرگ و حرفه ای و کیفی سازی فعالیت ها بطور روزانه و مستمر مهمترین مسایلی است که در روابط عمومی ها باید مد نظر قرار گیرد.

وی، توجه به انعکاس فعالیت های اجرا شده در راههای روستایی را هم بسیار مهم خواند و گفت که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مجموعه ای از فعالیت های دو حوزه راهداری و حمل و نقل است که علی رغم تفاوت های موجود نباید بطور مجزا دیده شود. 

این نشست با بیان پیشنهادات و ارائه راهکارهای لازم از سوی روابط عمومی های شهرستان های تابعه به پایان رسید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار