بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.

چگونگی رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی اشخاص

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، محمد برزگری، سرپرست دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: فقط بر اساس  بخشنامه شماره 16/ 99/ 200 مورخ 31/ 1/ 1399 سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است.

مودیان محترم می توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه به ویژه بند 18 بخشنامه مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد برای اعتراض تنظیم کنید. 

جزییات چگونگی رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی اشخاص

برابر بند 18 بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

بنابر این در مواردی که مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک  محاسبه قرار داد، مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار