رسولی گفت: در اول اسفند سال جاری ۳۹ درصد ظرفیت سدهای استان گلستان پر از آب شده که نشان از افزایش ۲ درصدی نسبت به سال گذشته است.

۳۹ درصد حجم سدهای گلستان پر آب است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، «شعبان رسولی» گفت: هم اکنون در سد بوستان 8 میلیون متر مکعب، در سد گلستان 18 میلیون متر مکعب، در سد نگارستان 7 میلیون متر مکعب و در تالاب سدهای آلاگل و آلماگل به ترتیب 41 و 4 میلیون متر مکعب آبگیری انجام شده است.

 

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: در استان گلستان 14 سد مخزنی بزرگ با ظرفیت دخیره سازی 290میلیون مترمکعب آب وجود دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار