معاون وزیر راه گفت: کمبود منابع مالی ساخت مسکن در قالب تسهیلات بانکی یکی از اساسی‌ترین موانع تولید واحدهای مسکونی بود که با هدایت 360 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی در قالب بودجه 1400، زمینه ساخت 1.2 میلیون مسکن فراهم می‌شود.


آماده باش برای ساخت 5 میلیون مسکن

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از فارس، محمود محمودزاده با اشاره به شعار سال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» گفت: وزارت راه و شهرسازی در ه