قاچاق دختران و زنان رابطه مستقیم با تجاوز جنسی در غرب دارد، به طوری که همین دختران در اختیار ثروتمندان و قدرتمندان غربی قرار می‌گیرند.

انحراف جنسی غرب

 قاچاق دختران و زنان رابطه مستقیم با تجاوز جنسی در غرب دارد، به طوری که همین دختران در اختیار ثروتمندان و قدرتمندان غربی قرار می‌گیرند.

مسئله تجاوز به کودکان و زنان امروزه به یکی از بحران های کشورهای غربی مبتلا شده است. بر اساس گزارش آمار سازمان بین المللی که در سال گذشته اعلام شد،‌ مشخص شد از میان هر 100 زن جوان حدود 60 درصد تجربه حداقل یکبار تجاوز را دارند. که این آمار واقعا زنگ خطری برای جوامع غربی و به اصطلاح آزادیخواه است.

در اینفوگرافی ذیل جدیدترین آمار از انحراف جنسی در غرب آمده است: 

انحراف جنسي غرب

ارسال نظر

آخرین اخبار