امسال تنها ۸۴ هکتار اراضی گندم استان در دو مورد حادثه در آتش سوخت.


کاهش حوادث آتش سوزی اراضی گندم استان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال دو مورد  آتش سوزی در اراضی گندم استان  رخ داد که در یکی هشتاد هکتار و در دومی 4چهار هکتار گندم در آتش سوخت.

محمد رضا عباسی افزود: پارسال  دویست هکتار گندم گلستان در حوادث مختلف در آتش سوختکه خوشبختانه امسال شاهد کاهش خسارت آتش سوزی مزراع گندم هستیم.

وی گفت : خوشبختانه امسال آتش زدن کاه و کلش مزارع گندم به ندرت مشاهده می شود که علت آن افزایش تقاضا و افزایش قیمت کاه و افزایش آگاهی کشاورزان از تاثیر آتش سوزی بر آلودگی هوا و محیط زیست است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار