معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفا گلستان خبر داد :

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفا گلستان از بهره برداری خط دوم هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان گرگان و افزایش ظرفیت حجم ورودی فاضلاب جهت تصفیه خبر داد .

خط دوم تصفیه خانه فاضلاب گرگان بهره برداری شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان،  مهندس "ابوالفضل رحیمی" با اعلام این خبر افزود: با تلاش همکاران معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب  عملیات راه اندازی استریم  دوم هوادهی تصفیه خانه فاضلاب گرگان به پایان رسید و ظرفیت تصفیه خانه این شهر در مدول اول 30000مترمکعب در شبانه روز افزایش یافت.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با بیان اینکه با راه اندازی  واحد یاد شده جمعیت تحت پوشش این تصفیه خانه به 150 هزار نفر می رسد گفت: طرح تصفیه خانه فاضلاب گرگان در 3 مدول تعریف شده که در حال حاضر یک مدول آن احداث و راه‌اندازی شده است و در مجموع  با ساخت مدول های بعدی ظرفیت تصفیه خانه 90هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش خواهد یافت که ساخت مدول دوم و سوم در برنامه اجرایی سالهای آینده و براساس تخصیص اعتبارات عمرانی پیش بینی شده است .
رحیمی با اشاره به اینکه فرآیند تصفیه خانه فاضلاب گرگان لجن فعال متعارف با واحد های  آشغال گیری، دانه گیری حوضچه ته نشینی اولیه، بیوراکتورهای هوازی حوضچه ته نشینی ثانویه در بخش مایع ، همچنین تغلیظ ، هضم و آبگیری مکانیکی در بخش لجن می باشد عنوان کرد: با بهره برداری از این واحد امکان بهره گیری ازپساب خروجی با کیفیت مناسب فراهم شده است.
رحیمی با اذعان به اینکه تصفیه خانه فاضلاب گرگان روزانه در حدود 23 هزارمتر مکعب در شبانه روز معادل 265 لیتر بر ثانیه فاضلاب را تصفیه میکند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با مدیریت مناسب می توان از پساب تصفیه شده برای مصارف صنعتی و کشاورزی استفاده کرد .
معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفا گلستان در پایان اعتبار هزینه شده جهت تکمیل خط دوم جریان فاضلاب را 13 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود : تمام تلاش مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان گلستان این است با تمام ظرفیت  و با اعتبار مورد نیاز تخصیصی یافته پروژه های نا تمام در بخش فاضلاب را تکمیل نمایند تا مردم فهیم استان با کمترین مشکل از این خدمات استفاده نمایند .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار