رئیس هیئت بازرسی انتخابات گلستان :

رئیس هیئت بازرسی انتخابات گلستان گفت: آرای مردم گلستان در ۱هزار و ۷۸۴شعبه اخذ می‌شود و ما در هر شعبه یک بازرس خواهیم داشت و تا پایان شمارش آرا و درج صورت جلسات بازرسان در کنار مجریان هستند.

آرای مردم گلستان در ۱هزار و ۷۸۴شعبه اخذ می‌شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، ابراهیم کریمی در کارگاه هم اندیشی بازرس‌های ویژه هیئت بازرسی انتخابات گلستان امروز در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: با ارائه آموزش‌های دقیق و مستمر بازرسان و مجریان به احکام قانونی مسلط می‌شوند و امروز هم در این راستا برای بازرسان کارگاه هم اندیشی برگزار شد.

وی افزود: سلامت انتخابات برای کشور بسیار حائز اهمیت است و باعث تقویت اعتماد عمومی در جامعه می شود.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار