مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در حال حاضر حدود 74 درصد حجم مخازن سدهای استان گلستان خالی است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود 76 درصد مخازن سدهای استان پر آب بود.

خالی بودن 74 درصد ظرفیت مخازن سدهای استان/ رتبه هفتم بیشترین کاهش بارش در کشور

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی اظهار کرد: تعداد سدهای کوچک مخزنی زیر نظر آب منطقه ای و جهاد کشاورزی 83 فقره وآب بندان های خصوصی 250 مورد است که آب موجود در سدهای کوچک مخزنی حدود 46 درصد  و آب موجود در آببندانها  37 درصد است. 

وی با بیان اثر خشکسالی بر رودخانه های استان گفت: وضعیت رودخانه های اصلی از سرشاخه ها نامناسبتر است به گونه ای که رودخانه های اصلی استان اترک، گرگانرود و قره سو حدود 70 درصد کاهش آبدهی و سرشاخه های ما حدود 55 درصد کاهش آبدهی دارند.  
حسینی با بیان اثر خشکسالی برآبخوان های استان گفت:در سفره های کم عمق، وضعیت ذخایر ما نسبت به متوسط 27 ساله ما 112 میلیون متر مکعب کاهش و نسبت به سال گذشته 164 میلیون متر مکعب با کاهش رو به رو است.  
در سفره های عمیق  نیز نسبت به متوسط 17 ساله 45 میلیون متر مکعب و نسبت به سال گذشته 30 میلیون متر مکعب کاهش داریم.
وی افزود: در مجموع نسبت به سال گذشته 200 میلیون  متر مکعب و نسبت به متوسط بلند مدت 160 میلیون متر مکعب کاهش داریم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار