جهاد کشاورزی ازخشکه کاری برنج در گلستان حمایت می کند.

موفقیت خشکه کاری برنج در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان؛خشکه کاری برنج در مقایسه به روش غرقابی مزایای بسیاری دارد.

کارشناسان می‌گویند:حذف نشاکاری، امکان کاشت با دستگاه ردیف کار، کاهش مصرف آب به علت استفاده از آبیاری بارانی و سامانه تیپ به نصف روش غرقابی، کاهش مصرف بذر از ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار به ۴۰ کیلو گرم و کاهش هزینه‌های برداشت به علت برداشت مکانیزه از مزایای این روش است.

کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان آزادشهر با اشاره به موفقیت این طرح می‌گویند: ۸ هکتار از اراضی این شهرستان امسال زیر کشت خشکه کاری رفته و از هر هکتار امسال چهار تن شالی برداشت شده است و مزایای این روش باعث شده کشاورزان از آن استقبال کنند.

آن‌ها می‌گویند: جهاد کشاورزی با برگزاری کلاس‌های ترویجی و حمایت از آبیاری با تیپ از روش خشکه کاری حمایت می‌کند.

ارسال نظر

آخرین اخبار