به نظر می رسد که سند 1404 گرگان با توجه به مدت باقی مانده برای مدیران شهری دست نیافتنی شده است.

اهداف سند 1404 گرگان دست نیافتنی شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛ یکی از معیارهای اساسی برای سنجش عملکرد اعضای شورای شهر و شهرداری را می توان هدفمندی و برنامه ریزی همراه با زمانبندی منطقه ای در اجرایی کردن آن نام برد، این مسئله ای است که زهرا نورا عضو شورای شهر گرگان به آن تاکید دارد.

اما به نظر می رسد که گرگان از سند 1404 فاصله زیادی گرفته به طوری که در صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان محمدرضا سبطی بیان می کند که به این سند نگاه کارفرمایی داشتیم و  برگرفته از استراتژی توسعه شهری نیست.

بنا به گفته صفرعلی پایین محلی، رئیس شورای شهر گرگان اگر اهداف این سند محقق می شد گرگان به شهری فربخش و بدون مشکلات آلاینده تبدیل می شود، این سند که 20 سال گذشته برای گرگان تدوین شده امروز به نظر می رسد که آنگونه که باید کاربردی نبوده و یا آنکه شورائیان و شهرداران پیشین اهتمامی به اجرای این سند نداشتند و اقدامات خود را به صورت جزیره ای پیش بردند.

به نظر می رسد که در طول این سال ها مدیران شهری به سمت اجرای برنامه های سلیقه ای و جزیره ای در شهر گرگان حرکت کرده که این مسئله باعث شده که گرگان نتواند در مسیر سند 1404 به افق خود نزدیک شود و در این مسیر با چالش هایی رو به رو است که برخی از آن توسط نورا؛ عضو شورای شهر گرگان گوشزد شد.

شاید مهمترین آن ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری باشد، شهرداری که در این سالها بخش عمده درآمد خود را از طریق فروش آگهی ها بدست آورده و در مسیر ی حرکت می کند که در افق 1404 به یکی از شهرداری های فقیر در مراکز استان های کشور شناخته خواهد شد.

سال ها است که موضوع واگذاری پروژه ها شهرداری در بازده زمانی 10 ساله، 30 ساله و 99 ساله مطرح است ولی شورا و شهرداری در این مسیر تاکنون پیشقدم نشده است و از سویی دیگر شهرداری نتوانسته در اجرایی پروژه ها به درآمدهای مناسبی برای برخی از وزنه های شهری مثل ارائه خدمات به کارکنان، حمایت از تیم های ورزشی و اجرای خدمات رفاهی مطلوب به شهروندان برسد.

از سویی دیگر شاید این اقدامات برای اعضای شورای شهر گرگان بیش از انتظار باشد چرا که هنوز اعضای شورای شهر با چالش های در اجرای مصوبات و تصویب آن رو به رو هستند به طوری که در کمتر صحن علنی شورای شهر گرگان است که موضوع نامه رد مصوبه از سوی فرمانداری به شورا اسلامی شهر گرگان بیان نشده باشد.

همچنین انتظارات برخی از اعضای شورای شهر از شهرداری نشان می دهد که شورای شهر علاقه ای به اجرایی وظایف و مسئولیت های خود ندارد و تمایل دارد که در مسائل اجرایی شهرداری نقش آفرینی کند که این مسئله خلاف قوانین و مقررات به شمار می رود.

این چنین موضوعات است که باعث شد در روز گذشته صحن شورای شهر گرگان در حالی که قصد داشت اختیاراتی را به شهرداری برای یک سال تفویض کند اما به دلیل عدم برررسی لازم به مصوبات اختیارات را برای یک برهه زمانی چهارساله به شهرداری واگذار کرده است، موضوعی که باعث منافشه در صحن شورای شهر گرگان شد و اعضای شورای شهر نباید از شهردار خورده بگیرند و علت به وجود آمدن این شرایط عدم اشرافیت لازم آنها به مسائل است.

یکی دیگر از موضوعاتی که شاید می توانست بیش از این به شورا کمک کند پویایی اصحاب رسانه در صحن شورای شهر گرگان بود ولی شورای شهر به دلیل کرونا و محدودیت های مکانی بیان می کند که تنها پذیرایی محدودی از خبرنگاران در صحن شورای شهر گرگان است و روز گذشته انتقاداتی نیز به اعضای شورای شهر گرگان به دلیل نادیده انگاری مصوبات کرونا و عدم استفاده از ماسک در صحن علنی شورای شهر شد.

قطعا اگر شهرداری و شورای اسلامی شهر خارج از نگاه سهم خواهی و یا استفاده ابزاری و به کارگیری کارگزاری رسانه ای از ظرفیت رسانه ها استفاده کند و تعامل سازنده با اهالی مطبوعات ایجاد کند قطعا به اهداف و چشم اندازهای خود نزدیک تر خواهند شد ولی این در حالی است که دایره المعارف رسانه ای شهرداری گرگان در سال های گذشته فقط بر روی چند گزینه خاص و همراه شهرداری ترجمه می شد و امید آن است که شهردار بومی گرگان این تابو را بشکند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار