ریس اداره منابع طبیعی وابخیزداری شهرستان گرگان، از خلع ید و قلع و قمع ۱۵ هزارمترمربع از اراضی ملی در شهرستان گرگان خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی عرصه رفع تصرف شده را میلیاردها تومان برآورد کرده اند.

خلع ید ۱۵هزارمترمربع از اراضی منابع طبیعی درشهرقرق

به گزارش گلستان ۲۴؛ رسول مقسم درگفتگو با خبرنگار رکنا اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان یک هکتارونیم از زمین های منابع طبیعی را در شهر قرق  از یک متخلف رفع تصرف گردید

مقسم با اشاره به محصور شدن این قطعه زمین با سیم خاردار، خاطرنشان کرد: مساحت  شهرستان گرگان۱۶۱۵۶۹ دارای  ۱۰۳۰۹۲  هزار هکتار اراضی ملی   ۸۰۸۳۸ هزار هکتار اراضی جنگلی و ۲۱۷۶۶ هکتار اراضی مرتعی است، یادآور شد: از عموم مردم محترم استان می خواهیم در صورت مشاهده هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی و قاچاق چوب با سامانه های امداد جنگل و مرتع به شماره های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ تماس بگیرند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار