به گفته رییس اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووس ، با هدف افزایش کیفیت شبکه ، توسعه مخابرات در این شهرستان بی وقفه ادامه دارد .

توسعه مخابرات در شهرستان گنبد کاووس با هدف افزایش کیفیت شبکه

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از رکنا حیدر خسروی با اشاره به اینکه ارتباطات مخابراتی از الزامات زندگی امروز محسوب شده ، توسعه آن در شهرستان را ضامن تامین ارتباطات مناسب برای مردم دانست.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های متعددی در راستای توسعه مخابرات در طول سال برنامه ریزی می شود  گفت : در زمانهای تعیین شده این پروژه ها اجرا و به بهره برداری می رسد .

رئیس اداره مخابرات شهرستان گنبد کاووس ، توسعه فاز یک شهرک مقدادی و کارگران ، توسعه کافو مجتمع چپرلی ، توسعه شبکه موجهای آبی ، مجتمع تجاری یوسف  و خانه سالمندان ، اجرای طرح فیبر چای قوشان کوچک ، طرح تبدیل کابل هوایی به خاکی فیبر سلاق غایب و پروژه  های تاسیس و ارتقاء تکنولوژی سایت های همراه اول از جمله طرحهای توسعه ای در دست اقدام است که با هدف افزایش کیفیت شبکه وبهره مندی مردم شهرستان از ارتباطات مناسب مخابراتی در حال اجرا می باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار