عباسی گفت: تقویت بنیه اقتصادی وفرهنگی وعلمی کشور بر پایه سند چشم انداز وقانون برنامه زمینه بسیار مهم برای جامع پذیری وتعمیم دهی گفتمان مقاومت است.

مکتب سلیمانی در همه عرصه ابعاد گفتمان ایفای نقش می کند/ گفتمان مقاومت تک بعدی نیست

به گزارش گلستان ۲۴؛ مصیب عباسی در گفتگو با خبرنگار گلستان ما گفت: در آستانه دومین سالگرد سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم وضرورت دارد  گفتمان مقاومت در گستره ملی وبین المللی تبیین وتشریح گردد، گفتمانی که شهید عزیز همگام با دیگر شهدا  تمامی حیات خود را برای عینیت یافتن آن فدا نمودند .

استاد حوزه دانشگاه گلستان ادامه داد: گفتمان مقاومت تک بعدی وصرفا در بعدی نظامی و امنیتی در مقابل با دشمن برون مرزی وعوامل تروریستی نیست، بلکه گفتمانی است دو ابعاد وشامل کلیت ملت ایران وجهان اسلام وحتی جهان استضعاف، تبیین دامنه این گفتمان در عرصه های مختلف به منابع انسانی متخصص ومومن متعهد ونستوه نیاز دارد ‌.

عباسی یادآور شد: ابعاد گفتمان مقاومت ارتباط زیستی وحیاتی با هم دارند وعدم فعالیت یک بعد و یا ضربه پذیر بودن آن، زمینه نفوذ در جبهه مقاومت و بستر ضعف و رخوت را بوجود می اورد ‌.

وی گفت: بنابراین برای استمرار گفتمان مقاومت لازم است جهاد کبیر داشت، جهادی از جنس مکتب سلیمانی  که می کوشد در همه ابعاد گفتمان ایفای نقش نماید ‌.

این مقام مسئول متذکر شد: تقویت بنیه اقتصادی وفرهنگی وعلمی کشور بر پایه سند چشم انداز وقانون برنامه زمینه بسیار مهم برای جامع پذیری وتعمیم دهی گفتمان مقاومت است .

عباسی تاکید کرد: خلق ایده‌های فناورانه وجلب سرمایه برای بکار گیری این ایده‌ها  عامل دیگری در اشاعه گفتمان مقاومت است، جوانان متخصص در صورتی به گفتمان مقاومت ایمان می آورند که شاهد عملیاتی شدن  ایده های مذکور باشد .

وی بیان کرد: فرهنگ انقلاب اسلامی یر پایه آموزه های قران وسنت نبوی وعلوی وامامین انقلاب  پشتوانه گفتمان مقاومت است اما ابتدا باید فرهنگ انقلاب در نظام جامع آموزش وتعلیم وبرتبیت کشور از مهد کودک تا دانشگاه به صورت هدفمند وجذاب وشوق افرین وآینده ساز طراحی وبا مدیریت هوشمند وخلاق ومستمر اجرایی گردد .

این استاد دانشگاه گلستان ابراز داشت: تربیت انسان صالح برای تحقق تمدن نوین اسلامی مبتتی بر نظام جامع تعلیم وتربیت واجرای آن به نحو احسن است، توسعه مرز های دانش وعلم نافع از طریق دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی به منظور معرفی مکتب تولید علم برای حل مسائل فرا روی زندگی مردم ،زمینه دیگری برای گسترش جبهه گفتمان مقاومت است ‌.

عباسی خاطرنشان کرد: مردمی شدن گفتمان مقاومت  محتاج جهاد تبیین است واساتید حوزه ودانشگاه واصحاب رسانه در این جهاد نقش اول را دارند وپیوند دانشگاه وجامعه وبه تعبیری  پیوند دانشگاه با مساجد وترویج این گفتمان تاثیر بسزا در امتداد گفتمان مقاومت دارد .

وی افزود:عامل دیگری که در پراکنش گفتمان مقاومت دارد موثر است  عملکرد سالم واثر بخش وامید زای قوای حاکمه به‌ویژه دولت است، توسعه سفره مردم ،کاهش فاصله طبقاتی وافزایش فرصت های شغلی ونیز حذف عوامل فساد زا از مطالبات بحق مردم است که با تحقق آن جبهه گفتمان به صورت عمودی وافقی اشاعه می بابد ‌

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی که ذوب در ولایت بود با ایمان راسخ به ولایت فقیه گام در جبهه مقاومت نهاد وبا قدرت تمام برای گسترش آن در جغرافیای جهان اسلام کوشید تا آن هنگامه ایی که با تیر پر کین آمریکا شربت شهادت نوشید .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار