براساس تصمیم دولت ارز 4200 تومانی گندم و دارو تا پایان امسال تخصیص می یابد.

مبلغ جدید یارانه نقدی بالاخره اعلام شد+ جزییات

به گزارش گلستان ۲۴؛ ماهانه 90 تا 126 هزار تومان به 60 میلیون نفر پرداخت خواهد شد. 

براساس تصمیم دولت ارز 4200 تومانی گندم و دارو تا پایان امسال تخصیص می یابد.

ولی درباره نهاده های غیر مستقیم قرار است که این ارز حذف شده و ماهانه 126 هزار تومان به جمعیتی در حدود 30 تا 35 میلیون نفر و به 30 میلیون نفر مابقی نیز ماهانه 90 هزار تومان پرداخت شود.

این رقم 18 تا 20 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار