دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی مراوه تپه گفت: پروژه های پیشران شهرستان در چهار موضوع فرهنگ و اجتماع، عمران، بهداشت و اقتصاد و اشتغال مشخص شد که با کمک بومیان انجام خواهد شد.

پروژه های پیشران توسعه مراوه تپه در ۴ محور مشخص شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، محمدرضا فکری، صبح چهارشنبه در آیین اهدای واگذاری اسناد املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم، اظهارکرد: بهمن ماه سال ۹۸ با همت بنیاد علوی نهاد پیشرفت و آبادانی در مراوه تپه شکل گرفت که شهر هدف در گلستان و یکی از ۴۰ شهر هدف در کشور است.

نماینده بنیاد مستضعفان و دبیر پیشرفت و آبادانی مراوه تپه افزود: این نهاد ماموریت ویژه داشت تا محرومیت زدایی توسط خود مردم انجام شود و دو کارگروه در این راستا شکل گرفت و تدوین سند پیشرفت شهرستان آغاز شد.

وی بیان کرد: همزمان با آن هم همکاری نیروهای بومی کار تدوین ستد، کار تشکیل هیئت امنا و هئیت اندیشه و غیره انجام شد. فکری ادامه داد: در یک برنامه منسجم سند تدوین و امروز می تواند در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها کمک کند.

فکری بیان کرد: پروژه های پیشران شهرستان در چهار موضوع فرهنگ و اجتماع، عمران، بهداشت و اقتصاد و اشتغال مشخص شد که توسط بومیان انجام خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار