مدیرکل هواشناسی گلستان از کاهش ۱۲ درصدی بارش های استان در سال آبی جاری خبرداد.

کاهش ۱۲ درصدی بارش های گلستان در سال آبی جاری

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، نوربخش داداشی پیش از ظهر یکشنبه در تحلیل شرایط آب و هوایی زمستان ۱۴۰۰ اظهارکرد: میانگین بارش استان در زمستان ۱۶۰ میلی متر و مشابه دوره آماری بوده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: در زمستان ۱۴۰۰ میانگین دمای استان ۹.۱ درجه سانتیگراد بوده به طوری که ۱.۳ درجه نسبت به متوسط زمستان افزایش داشته است.

طبق گفته وی حداکثر دمای ثبت شده در بین ایستگاه های سینوپتیک استان طی این مدت ۳۱.۷ درجه در بندرگز و حداقل دمای ثبت شده ۴.۳- درجه در کلاله بوده است.

وی اضافه کرد: میزان بارش استان در ۶ ماهه اول سال زراعی، ۲۴۹ میلی متر و نسبت به دوره آماری ۱۲ درصد کاهش و در مقایسه با سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: در اسفند ۱۴۰۰ میانگین بارش استان ۵۳ میلی متر بوده است و کاهش ۹ درصدی را نسبت به متوسط این ماه نشان می دهد.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان بارش در بین ایستگاه های سینوپتیک استان در مینودشت با ۹۵ میلی متر به ثبت رسیده و کمترین میزان بارش ۴۶.۴ میلی متر در ایستگاه بندرترکمن اتفاق افتاده است.

داداشی گفت: در اسفند ۱۴۰۰ میانگین دمای استان ۱۱ درجه سانتیگراد بوده به طوری که ۱.۶ درجه نسبت به متوسط اسفند افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی گلستان عنوان کرد: حداکثر دما در بین ایستگاه های سینوپتیک استان ۳۱.۷ درجه در بندرگز و حداقل دمای ثبت شده ۰.۴- درجه در فرودگاه گرگان به ثبت رسیده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار