دانشگاه علوم پزشکی گلستان، برنامه مراکز واکسیناسیون گرگان، از امروز ۱۴ فروردین تا پنج شنبه ۱۸ فروردین را اعلام کرد.

اعلام برنامه مراکز واکسیناسیون کرونا در گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان، برنامه مراکز واکسیناسیون گرگان از امروز ۱۴ تا پنج شنبه ۱۸ فروردین به شرح زیر است:

سالن خورشید - امام رضا ۹۳ (صبح و عصر)

نوبت‌های اول و دوم اسپوتنیک

نوبت‌های دوم و سوم آسترازنکا

نوبت‌های اول، دوم و سوم سینوفارم

پاستوکووک پلاس (نوبت سوم)

نوبت اول، دوم و سوم اسپایکوژن

نوبت اول و دوم فخراوک (بالای ۱۸ سال)

نوبت اول و دوم رازی کووپارس

نوبت اول، دوم و سوم برکت

نوبت اول و دوم پاستوکووک

سالن قابوس - جرجان۶ (صبح و عصر)

نوبت‌های دوم و سوم آسترازنکا

نوبت اول، دوم و سوم اسپایکوژن

نوبت‌های اول، دوم و سوم سینوفارم

پاستوکووک پلاس (نوبت سوم)

نوبت اول، دوم و سوم برکت

نوبت اول و دوم فخراوک (بالای ۱۸ سال)

نوبت اول و دوم پاستوکووک

واکسن نوبت سوم فقط برای افراد بالای ۱۸ سال تزریق می‌شود.

واکسن مورد تایید گروه سنی زیر ۱۸ سال (سینوفارم و پاستوکووک) است.

ساعت کار این مراکز در شیفت صبح ۸ تا ۱۳ و عصر‌ها ۱۴ تا ۱۸ اعلام شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار