معاون صیدوصیادی شیلات استان گلستان گفت: فصل صید ماهایان استخوانی در دریای خزر به پایان رسید و۲۵۰ تن انواع ماهی از دریای خزر صید شد.

صید ۲۵۰ تن انواع ماهی در دریای خزر

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایلنای گلستان، محسن یحیایی اظهارکرد: فصل صید از۱۵مهر سال گذشته دراستان شروع و روز گذشته به پایان رسید ومیزان صید امسال بیست درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: امسال صیادان استان ۲۵۰ تن انواع ماهایان استخوانی شامل ۵۲تن سفید، ۱۷۵ تن کفال، ۱۹ تن کپور و۴تن سایر ماهیان از دریای خزرصید کردند.

یحیایی بیان کرد: پانزده شرکت تعاونی صیادی درگلستان فعالیت می کنند وبیش از۱۵ میلیارد تومان ارزش میزان صید امسال بوده است.

معاون صیدوصیادی شیلات استان گلستان خاطرنشان کرد: ۸۱۳ صیاد در ۱۵ شرکت تعاونی صیادی فعالیت می کنند وبه روش صید پره درمنطقه میانکاله، گمیشان وبندرترکمن ماهیان استخوانی صیدکردند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار