معاون اداره کل منابع طبیعی گلستان گفت: حال ذخیره گاه‌های شمشاد گلستان خوب است و امسال موردی از آفت شب پره در این جنگل‌ها گزارش نشده است.

ذخیره گاه‌های شمشاد گلستان عاری از آفت شب پره

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، مصطفی لو گفت: پایش مستمر ذخیره گاه ژنتیکی شمشاد چشمه بلبل نشان می‌دهد آفت شب پره و بیماری بلایت در این جنگل‌ها مشاهده نشده و این ذخیره گاه از لحاظ شادابی پایه‌های مادری، زادآوری و بذردهی در شرایط خوبی هستند.

او گفت: در پایش‌های انجام شده از این جنگل‌ها خوشبختانه آفت شب پره شمشاد در نسل اول (نسل زمستان گذران) طغیانی نبوده و نیاز به کنترل آفت نیست.

به گفته مصطفی لو سال ۱۴۰۰ در مدت مشابه با طغیان آفت در سطح ۸۰ هکتار از این جنگل‌ها در دو نسل اول و نسل دوم مواجه شدیم که در هر دو نسل با استفاده از مواد کنترل کننده با منشاء ترکیبات گیاهی با این آفت مبارزه شد.

او می‌گوید: در سال جاری سایر آفات جنگلی هم طغیانی نبوده و مشاهدات و نتایج پایش‌ها تاکنون حاکی از عدم فعالیت آفت پروانه ابریشم باف ناجور در کانون‌های قبلی سال گذشته در شهرستان‌های گرگان و بندرگز است.

مصطفی لو گفت: این احتمال وجود دارد به دلیل تغییرات آب و هوایی دوره بیولوژی آفت عقب افتاده باشد و به همین دلیل همچنان عملیات پایش و ردیابی ادامه دارد.

او گفت: سال ۱۴۰۰ عملیات مبارزه بر علیه آفت پروانه ابریشم باف ناجور در شهرستان‌های گرگان در سطح ۱۰ هکتار و شهرستان بندرگز در سطح ۳۰ هکتاربا استفاده از روش‌های کنترل مکانیکی و بیولوژیکی صورت گرفت.

نسل اول آفت شب پَره شمشاد در اسفند و فروردین، نسل دوم در خرداد، نسل سوم در تیرماه و نسل چهارم متناسب با شرایط جوی در ماه‌های بعد آشکار می‌شود.

لارو (نوزاد کرمی شکل حیواناتی) این آفت از طریق تغذیه برگ، پوست و سرشاخه‌های درخت طی چهار نسل در هر سال موجب خزان و سرخشکیدگی و در برخی موارد موجب مرگ کامل درختان جوان شمشاد می‌شود.

شمشاد هیرکانی درختی همیشه سبز و بومی جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران است که در فهرست گونه‌های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت قرار دارد.
در گلستان دو توده ذخیره گاه شمشاد به وسعت ۴۵۰ هکتار در بندرگز و یک توده ۵ هکتاری در قرن آباد گرگان وجود دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار