رییس اداره هواشناسی گنبدکاووس گفت: از ابتدای سال آبی یا زراعی جاری یعنی از اول مهر پارسال تا کنون درمجموع حدود ۲۹۲ میلی‌متر بارش باران در این شهرستان مرزی با اقلیم خشک و نیمه بیابانی باریده است.

ثبت ۲۹۲ میلی‌متر بارش باران طی سال آبی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در گنبدکاووس

به گزارش گلستان ۲۴؛ منصور  فرشاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ثبت این مقدار بارش طی سال آبی جاری تا کنون و در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش اما در مقایسه با دوره آماری بلندمدت ۲۵ ساله گنبدکاووس ۱۸ درصد کاهش دارد.

وی اضافه کرد: میزان بارش در مناطق شمالی و مرزی گنبدکاووس از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون را ۱۵۵.۵ میلی‌متر اعلام کرد و بیان داشت: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ثابت اما نسبت به دوره آماری بلندمدت ۳۰ درصد کاهش داشته است.

به گفته فرشاد، از ابتدای مهر پارسال تا کنون میانگن دما در گنبدکاووس ۰/۴ درجه سانتی‌گراد نسبت به سال قبل و دوره بلند مدت افزایش داشته است.

رییس اداره هواشناسی گنبدکاووس همچنین به حجم بارش ۷۲ ساعت گذشته در گنبدکاووس اشاره کرد و گفت: در این مدت از ۲.۴ تا ۲۹ میلیمتر بارش در نقاط مختلف این شهرستان باریده است.

وی افزود: کمترین میزان بارش در این مدت مربوط به شهر مرزی اینچه برون با ۲.۴ میلی‌متر و بیشترین آن مربوط به روستای کلیجه این شهرستان ۲۹ میلی‌متر بوده است.

فرشاد اضافه کرد: در شهر گنبدکاووس و حومه آن هم در این مدت ۲۲.۱ میلی‌متر باران باریده است.

گنبدکاووس با ۳۷۵ هزار نفر جمعیت، ۱۶۵ هزار هکتار ارضی زراعی و باغی دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار