اکثر روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب با برجسته نمایی بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در حمایت و تایید ایشان از دولت به وارونه نمایی بخشی از حقایق و انتخاب گزینشی سخنان معظم له پرداختند .

معناي حقيقي حمایت و تایید رهبر انقلاب اسلامی از دولت روحانی چيست؟

احسان حق شناس محقق و پژوهشگر اقتصادی سیاسی در این باره می گوید : روزنامه های تندروی اصلاح طلب همواره تلاش دارند تا بخشی از سخنان رهبر انقلاب را سانسور کرده و در موارد مختلف به نفع خود مصادره کنند .

خامنه اي و روحاني

وی می گوید یکی از این موارد برمی گردد به سخنان رهبر انقلاب در مراسم افطار ایشان با کارگزاران و مسئولان نظام که در آن ایشان فرمودند همه بدانند که بنده از دولت حمایت کرده و آن را تایید می کنم . در این باره ذکر چند نکته ضروری است :

الف) رهبر معظم انقلاب در همه برهه های زمانی بر تاکید خود در حمایت از همه دولت ها اشاره داشته اند . بنابراین هواداران رسانه ای دولت نباید این را به طور خاص به خود مربوط دانند .

ب) رهبر انقلاب طی ماه های گذشته نسبت به مسئله فرهنگ ابراز نگرانی کرده اند لذا این نمی تواند به این معنی دانسته شود که ایشان در همه موارد دولت و عملکرد آن را تا به حال تایید کرده اند .

ج) در حوزه اقتصادی نیز رهبر انقلاب تاکیدات ویژه ای داشته اند بنابراین ایشان اگرچه از کلیت دولت حمایت می کنند اما در زمینه اقتصادی انتظارات بسیاری دارند .

د) در آخر ذکر این نکته نیز قابل توجه است که اوضاع در وزارت علوم نیز چندان مناسب نیست و در این رابطه ایشان در جلسه اخیر خود نسبت به سیاسی شدن بیش از حد دانشگاه ها ابراز نگرانی کرده اند .

در پایان باید گفت که رهبر انقلاب همواره از دولت ها حمایت کرده اما دغدغه هایی نیز دارند تا باید بطور ویژه به آنها توجه داشت و سوء استفاده رسانه ای نیز امری مذموم و ناپسند است . 

ارسال نظر

آخرین اخبار