یکی از عوامل رواج پوشش و آرایش نامناسب در میان زنان سوءاستفاده شرکت های خصوصی از زنان و دختران جوان برای پیشبرد اهداف اقتصادی و بعضا غیراقتصادی خود است.

تاثیر شرکت های خصوصی بر فرهنگ و اخلاق اجتماعی

بررسی ها نشان می دهد یکی از عوامل رواج پوشش و آرایش نامناسب در میان زنان سوءاستفاده شرکت های خصوصی از زنان و دختران جوان برای پیشبرد اهداف اقتصادی و بعضا غیراقتصادی خود است.

به گونه ای که در بسیاری از این شرکت ها استفاده از نوعی پوشش و آرایش خاص به یکی از شرایط اصلی استخدام تبدیل شده است. این وضعیت علاوه بر این که باعث بروز ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی در فضای درونی این شرکت ها شده که باعث پراکنده شدن این ناهنجاری ها بر فضای عمومی جامعه نیز شده است که از جمله آن ها می توان به رواج بدحجابی، آرایش های غلیظ، گسترش بی اعتمادی میان زنان و شوهران شاغل، تمایل به تجرد، گسترش طلاق و انواع مفاسد اخلاقی و ... اشاره کرد که این ها به نوبه خود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فرهنگی و اخلاق عمومی جامعه گذاشته اند.

پيش روي در اين موضوع، دختران جوان را وادار به اين ميكند كه براي پيدا كردن كار و اشتغال به كار در اين شركت ها از حجاب اسلامي خود صرف نظر كرده و پوششي را داشته باشند كه ان شركت ها ميخواهند!!

توصيه و پيشنهاد براي جلوگيري از اين شرايط چيست؟

1.بررسی تاثیرات شرکت های خصوصی بر فرهنگ و اخلاق اجتماعی یکی از موضوعات مهمی است که متاسفانه از آن غفلت شده است. توصیه می شود این موضوع به طور جدی و مستمر در دستور کار رسانه ها قرار گیرد.

2.با توجه به این که پرداختن به این موضوع «پرداختن به علت به جای معلول» در شکل گیری برخی از ناهنجاری های اجتماعی است از این حیث تاثیر آن می تواند موثرتر باشد. لذا لازم است در پرداختن رسانه ای به این موضوع تلاش شود این درک در مدیران فرهنگی و اجتماعی به وجود آورده شود تا آن ها اهمیت این موضوع را درک کنند و در تصمیم گیری های مدیریتی خود دخالت دهند.
3.پیشنهاد می شود گزارش هایی که از زوایای گوناگون به این موضوع می پردازند تهیه و منتشر شوند. برخی از زوایای پیشنهادی عبارتند از:

تاثیر شرکت های خصوصی بر پوشش و آرایش زنان و دختران
تاثیر شرکت های خصوصی بر رواج بی اعتمادی میان همسران
تاثیر شرکت های خصوصی بر گسترش طلاق در جامعه
سوءاستفاده شرکت های خصوصی از نیازهای اقتصادی زنان
...

4.پیشنهاد می شود در تهیه گزارش های مذکور بیش تر از گزارش های میدانی استفاده شود و در این زمینه خوب است به سراغ برخی از شاغلین در شرکت های خصوصی رفت و در این زمینه با آن ها گفت و گو کرد.

5.توصیه می شود سه رویکرد در تنظیم گزارش های تهیه شده درنظر گرفته شود:
آگاهی بخشی اجتماعی به خانواده ها نسبت به حضور دختران و همسران خود درباره چگونگی حضور در شرکت هایی که برخوردار از فضای نامناسب فرهنگی و اخلاقی هستند.
آگاهی بخشی به زنان و دختران درباره تبعات احتمالی کار در  شرکت هایی که برخوردار از فضای نامناسب فرهنگی و اخلاقی هستند.
تشویق مسئولان فرهنگی و قضایی برای تهیه و اجرای طرح های لازم برای محدود کردن شکل گیری فضاهای نامناسب فرهنگی و اخلاقی در شرکت های خصوصی.

6.توجه شود در گزارش های تهیه شده تمرکز اصلی بر شرکت های خصوصی و مدیران آن ها باشد نه افراد شاغل در آنها. به عبارت دیگر همانطور که ذکر شد لازم است در پرداختن به این موضوع بر روی علت ها دست گذاشت نه معلول ها.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار