پلاک گذاری ماشین های کشاورزی از هفته آینده آغاز می شود

پلاک گذاری ماشین های کشاورزی

بیش از دوازده هزار تراکتور و پانصد دستگاه کمباین مشمول طرح پلاک گذاری هستند.

y3050705

به گفته فاروقی رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان : تراکتورها و کمباین های زیر سیزده سال عمر شماره گذاری خواهند شد و ما با توجه به اینکه بیش از بیست و پنج هزار دستگاه در سطح استان انواع تراکتورها را داریم قریب چهل درصد این تراکتور ها شامل حال این طرح خواهند شد و بر اساس برنامه زمانبندی در استان که ابتدا شهرستان آق قلا انتخاب شده این طرح از آن شهرستان آغاز می شود . در روز مشخصی تراکتورها و کمباین ها ثبت نام شده در مکانی تجمیع خواهند شد پس از تایید نهایی مدارک انشالله ثبت نام شدگان برای دریافت پلاک شماره گذاری به واحد  صدور پلاک معرفی خواهند شد . هدف از اجرای این طرح شناسنامه دار کردن خودرو های کشاورزی به لحاظ امنیتی ، انتظامی و تولید بخش کشاورزی خواهد بود و در آینده حتما صدور کارت شناسایی برای این مالکین و خودروهایشان  و همچنین تامین سوخت مورد نیاز همانند اتوموبیل ها شارژ خواهد شد و هدایت و سوق دادن تسهیلات ماشین های کشاورزی در این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد.

ارسال نظر

آخرین اخبار