عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با کارایی دنبال نشد، گفت: اهداف در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به چند دلیل محقق نخواهد شد.

عدم تحقق اهداف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

غلامرضا مصباحی‌مقدم  اظهار داشت: اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آن‌چنان كه انتظار مي‌رفت، با شجاعت و كارايي دنبال نشد.
وی افزود: در واقع اصلاح قيمت‌ها به‌گونه‌اي صورت گرفت كه در رفتار مصرف‌كننده اثرگذار نبود.

غلامرضا مصباحي مقدم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که در حال حاضر مقدار مصرف بنزين‌مان بعد اجراي مرحله دوم قانون و قبل از اجراي آن فرقي نكرده است، تصریح کرد: اين يك نشانه است. البته مي‌گويند ذخيره بنزين ۴۰۰ توماني زياد است و دارند اين سهميه را مصرف مي‌كنند كه رفتار مصرفي مردم تغيير نكرده است، اما من پيش‌بيني مي‌كنم كه بعدا هم اگر اين ذخيره تمام شود، باز هم تغييري در رفتار مصرفي مردم رخ ندهد.
مصباحی‌مقدم عنوان کرد: براي تغيير در رفتار مصرف‌كننده چه در رابطه با بنزين و گازوييل و گاز و نفت و چه ساير حامل‌هاي انرژي از جمله آب و برق، نيازمند به تعيين يك قيمتي هستيم كه آن قيمت، مصرف‌كننده را در مصرف حامل‌هاي انرژي و در بخش توليد وادار به تغيير رفتار كند.
وی متذکر شد: به دلیل این‌که چنين رفتاري اتفاق نمي‌افتد، يكي از اهداف مهم اين قانون به زمين مانده است، پس قيمت‌ها در حدي اصلاح شده كه شاهد تغيير رفتار مصرف‌كننده نيستيم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ما از اين منابع بايد در جهت حمايت از توليد، نوسازي فناوري‌هايي كه در بخش توليد مورد استفاده قرار گرفته و كمك به نيازمندان جامعه استفاده كنيم، اما در حال حاضر اجراي اين قانون به‌گونه‌اي صورت گرفته كه منابعي را به ما نمي‌دهد كه بخواهيم فناوري‌هاي مورد استفاده در بخش توليد را نوسازي كنيم.
مصباحی‌مقدم با بیان این‌که پولي نمانده كه قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد، خاطرنشان کرد: در بخش حمايت از خانواده‌هاي محروم جامعه، آنها دارند برابر با ثروتمندان اين يارانه را دريافت مي‌كنند.

ارسال نظر

آخرین اخبار