سر شماری عمومی کشاورزی از پنجم مهر ماه همراه با سراسر کشور در استان گلستان آغاز می شود

سر شماری عمومی کشاورزی

این سرشماری را یکصدو هشتاد مامور با مراجعه به سیصد و سی هزار خانوار روستایی  انجام می دهند

2010-01-15_01.07.44_June0704

استاندار در حاشیه جلسه ستاد اجرای طرح سرشماری کشاورزی گفت : با توجه به اینکه محور توسعه در گلستان بخش کشاورزی است این سرشماری می تواند پایه و اساس برنامه ریزی های ما در استفاده بهینه از منابع آب و خاک و تولید محصولات ، کیفی کشاورزی باشد

 هر ده سال یکبار آمار و اطلاعات کشاورزی در کشور جمع آوری  می شود

استاندار افزود : به اعتقاد من این سر شماری از اهم مسائل و سرنوشت آینده استان است ، چون می دانید که ظرفیت این سرشماری  ده سال می باشد ما باید نسبت به این بحث آمار و سرشماری  کشاورزی حساس بشویم که انشاءا... بتوانیم تنظیم تمام برنامه های کشاورزی خود را در دل این سرشماری خوب تنظیم بکنیم

طرحی که گفته می شود بزرگترین طرح آمار کشور است و به تشکیل بانک اطلاعاتی پایه و دقیق کمک می کند.

مرگدری معاون برنامه ریزی استاندار نیز گفت : امیدوار هستیم در این طرح سرشماری بتوانیم در واقع یک بانک اطلاعاتی پایه  و دقیقی را انشاء ا... با مشارکت همه دستگاه های اجرایی و تمام تشکل ها و NGO ها , و همچنین همکاری خوبی که انشاءا... صدا و سیما در زمینه اطلاع رسانی ، داشته باشیم

آمار صادره ما در تولیدات گندم آبی  مبین این موضوع است که ما این ظرفیت را داریم که در استان گلستان تا شش و نیم تن در هکتار تولید گندم داشته باشیم در حالی که الان متوسط  عملکرد ما در حدود سه تن است و یا در بخش سویا می توانیم به پنج  و نیم تن  در هکتار برسیم که الان متوسط عملکرد ما زیر سه تن می باشد

هر چقدر که این آمار ها دقیق تر باشد ما با صرف منابع کمتر و در طول زمان کمتر می توانیم راه های دستیابی به بالاترین ظرفیت تولید برسیم

محور توسعه گلستان کشاورزی می باشد از همین رو جمع آوری آمار دقیق اهمیت پیدا می کند

هر چقدر این پایه اطلاعاتی با همکاری و مشارکت عامه مردم  دقیق تر به آمار گیران ما داده شود ، طبیعتا می شود گفت پایگاه  اطلاعاتی جامع تری  داشته باشیم ، به خصوص اینکه در آستانه  تدوین برنامه ششم هم قرار دارد

استاندار در این زمینه گفت : کشاورزان ما و تمام اقشاری که  در راستای گروه کشاورزی  ، چه صنعت کشاورزی چه تولید و غیره  چه بازرگانی کشاورزی  حرکت می کنند این آمار گیری را باید واقعا مهم ببینند ، چون اساسی ترین موضوعی که در استان ما به عنوان یک محور تولید دیده می شود مسئله کشاورزی است

قرار است این طرح پنجم مهر ماه امسال شروع بشود و به مدت چهل و سه روز ادامه داشته باشد ، چارده ستاد در شهرستان ها و یک ستاد مرکزی در استان آمار گیران را هدایت می کند

ارسال نظر

آخرین اخبار