عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از مصوب کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای اختصاص نیم درصد از بودجه کل کشور به زیرسازی صنایع دفاعی خبر داد.

اختصاص نیم درصد از بودجه کشور برای زیرسازی صنایع دفاعی کشور

به گزارش گلستان24، هاجر چنارانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از افزایش سهم بودجه نظامی در برنام ششم توسعه خبر داد و گفت: در برنامه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود، سهم 5 درصدی که مد نظر مقام معظم رهبری برای افزایش بودجه نظامی بود، لحاظ نشده بود.

صنایع دفاعی

وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به بودجه نظامی کشور 5 درصد افزوده شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه که در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است، مصوب شد که نیم درصد از بودجه کل کشور برای زیرسازی صنایع دفاعی کشور استفاده شود.

منبع : تسنیم

ارسال نظر

آخرین اخبار