نخست وزیر عراق:

همچنان عملیات آزاد سازی شهر موصل با تمام قوا ادامه دارد و تاکنون یک سوم از شهر آزاد شده است و روند بهتر از انتظارات ما در حال پیش روی است.

یک سوم شهر موصل از دست داعش آزاد شد

به گزارش گلستان24، نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که یک سوم از شهر موصل از دستان داعش آزاد شده است.

یک سوم شهر موصل از دست داعش آزاد شد

وی افزود: همچنان عملیات آزاد سازی شهر موصل با تمام قوا ادامه دارد و تاکنون یک سوم از شهر آزاد شده است و روند بهتر از انتظارات ما در حال پیش روی است.

منبع : جام

ارسال نظر

آخرین اخبار