حمید داودآبادی نویسنده دفاع مقدس کشورمان در آستانه فاجعه 4 آذر 1365 اندیمشک، بخشی از خاطره حضورش در آن روز را به نقل از کتاب «از معراج برگشتگان» منتشر کرد.

روزی که صدام در اندیمشک قصابی کرد! +عکس
به گزارش گلستان24، حمید داودآبادی نویسنده دفاع مقدس کشورمان در آستانه فاجعه 4 آذر 1365 اندیمشک، بخشی از خاطره حضورش در آن روز را به نقل از کتاب «از معراج برگشتگان» منتشر کرد.
 
فاجعه 4 آذر 1365 در اندیمشک روزی که صدام در اندیمشک قصابی کرد! +عکس

حمید داودآبادی نویسنده دفاع مقدس کشورمان در آستانه فاجعه 4 آذر 1365 اندیمشک، بخشی از خاطره حضورش در آن روز را به نقل از کتاب «از معراج برگشتگان» منتشر کرد.

منبع : جام

ارسال نظر

آخرین اخبار