"پروانه حمل شهید"، معمولا به خانواده شهیدانی داده می شد که قصد داشتند پیکر شهید خود را راسا به زادگاهش ببرند

پروانه ای که این روزها کمتر صادر می شود!

 عکسی که می بینید، برگی یا مجوزی است از پرونده شهید “محرم پرویزی” از شهدای سرفراز استان فارس. “پروانه حمل شهید”، معمولا به خانواده شهیدانی داده می شد که قصد داشتند پیکر شهید خود را راسا و بدون استفاده از امکانات نقلیه یگانهای نظامی، به زادگاهش ببرند.

پروانه ای که این روزها کمتر صادر می شود

 

ارسال نظر

آخرین اخبار