معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هم اکنون منتظر مصوبه مجلس هستیم تا مدت زمان معاینه فنی خودروها را از ۵ سال کاهش دهیم.

کاهش مدت زمان معاینه فنی خودروها در انتظار تصویب مجلس

به گزارش گلستان24، سعید متصدی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هم اکنون منتظر مصوبه مجلس هستیم تا مدت زمان معاینه فنی خودروها را از ۵ سال کاهش دهیم.

معاینه فنی

پیشنهاد ما در لایحه هوای پاک این است که مدت معاینه فنی خودروها برای خودروهای عمومی از ۵ سال به ۱ سال و برای خودروهای شخصی نیز از ۵ سال به ۲ سال کاهش پیدا کند که در صورت تصویب مجلس این موضوع نیز نهایی خواهد شد.

 

منبع : ناجا

 

ارسال نظر

آخرین اخبار