بهترین مکان برای تولید علم و نظریه پردازی کاربردی درباره "اقتصاد مقاومتی" است

كرسي هاي آزاد انديشي

دکتر محمودی یکی از اساتید دانشگاه و پژوهشگر مطالعات فرهنگی به اقتصاد پرس گفت : اگر قرار باشد جایی را برای نظریه پردازی درباره اقتصاد مقاومتی معرفی کنیم ، فقط می توانیم از کرسی های علمی و آزاد اندیشی که اتفاقا پیشنهاد ابتکاری رهبر انقلاب بود ، نام ببریم .

كرسي هاي ازاد انديشي

وی تاکید کرد : امروز درباره اقتصاد مقاومتی سخن های زیادی گفته شده و همه بخش های جامعه و به خصوص ارکان دولت بر تحقق آن تاکید کرده اند ولی یک مشکل همچنان وجود دارد . و آن برمیگردد به عدم تئوریزه سازی مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی . ما باید به نحوی این مساله را به عنوان بخش علمی جامعه مورد بررسی قرار دهیم .

محمودی ادامه داد : نظریه پردازی و ارائه راهکارهای عملیاتی در خصوص نیازهای ضروری جامعه فقط بر عهده نهادها و مجامع علمی و البته دانشگاه هاست . این دانشگاه ، استاد و دانشجوست که می بایست در خصوص اقتصاد مقاومتی فکر کند ، مطالعه کند ، برنامه بدهد و در آخر نتایج راهکارها را بسنجد و مورد مقایسه قرار دهد .

این استاد دانشگاه همچنین گفت : به اعتقاد من ، کرسی های آزاد اندیشی دانشجویی که اتفاقا پیشنهاد بسیار مناسب و به جای رهبر انقلاب است ، می تواند بستر مناسب و مطلوبی برای تمرکز علمی در این باره باشد . دانشجویان می توانند با تولید علم و نظریه پردازی کاربردی درباره اقتصاد مقاومتی به غنای محتوایی این طرح افزوده و زمینه اجرای بهینه تر آن را در جامعه و اقتصاد کشور فراهم آورد .

محمودی در پایان خاطرنشان کرد : روسای دانشگاه ها باید از نگاه سیاسی و حزبی و جناحی فاصله بگیرند و همه تلاش خود را مصروف تقویت بنیان های کرسی های آزاد اندیشی و تولید علم انتقادی در دانشگاه ها نمایند . بنابراین آنچه امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد ، ارتقای فعالیت کیفی جایی است که در آن دانشجویان ، تشویق به تفکر می شوند تا به کشور و مردم خود ، خدمت کنند .

ارسال نظر

آخرین اخبار