برخورد خشن محافظان روحانی با کارگران و خانواده های داغدار معدنکاران یورت

برخورد خشن محافظان روحانی با کارگران و خانواده های داغدار معدنکاران یورت

برخورد خشن محافظان روحانی با کارگران و خانواده های داغدار معدنکاران یورت

photo_2017-06-06_15-17-07

ارسال نظر

آخرین اخبار